• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 33.jpg

ลัง สวมได้ซ้อนได้ ( Stack & Nest )

 สวมเก็บได้  ไม่เปลืองพื้นที่ สามารถซ้อนบนได้โดยไม่ทำให้สิ่งของภายในเสียหาย

รุ่นสวมสลับเต็มใบ 

 

รุ่นสวมสลับ ครึ่งใบ เหมาะสำหรับกรณีที่สินค้าลดน้อยลง ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บในแนวดิ่ง

 

สินค้าทุกรายการมีบริการจัดส่ง 

กล่องพลาสติก, ตะกร้าพลาสติก, ถังน้ำพลาสติก, ลังพลาสติก, ตะกร้าผลไม้, ลังชุด, ลังซ้อน, 
ลังพับได้, กล่องใส่ของ, ลังใส่ขวดแก้ว, ที่โกยผงพลาสติก, เก้าอี้พลาสติก

Modular, Stack Only, Nest&Stackable, Collapsable, Basker&Bottle,Super Container,
Spare Part Box, Through Storage, Rotation Moulding, Bucket