• Home_tsteelline_com_2562-1.png
  • Home_tsteelline_com_2562-2.png
  • Home_tsteelline_com_2562-3.png

Slide Rack

Slide Rack System เป็นชั้นเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ แต่มีขนาดของสินค้าเล็กหรือปานกลาง เช่นแม่พิมพ์ แผ่นชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้