• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 33.jpg

Rack Support Floor

Rack Support Floor มีการออกแบบเป็นสองหรือสามชั้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีจำนวนมากได้อย่างปลอดภัย เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์