• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Push-Back Rack

Push-Back Rack  เป็นการออกแบบชั้นจัดเก็บสินค้าที่มีรูปลักษณ์ ที่คล้ายกับชั้นจัดเก็บประเภท Drive-In Rack  แต่กระบวนการในการนำสินค้าเข้าและออกจากชั้นวางที่แตกต่างกัน