• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Pallet Rack System

Pallet Rack System เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มี ความหลากหลาย จุดเด่นของชั้นเก็บสินค้าชนิดนี้คือ สามารถเลือกตักสินค้าพาเลทใดก่อนก็ได้