• Home_tsteelline_com_2562-1.png
  • Home_tsteelline_com_2562-2.png
  • Home_tsteelline_com_2562-3.png

Pallet Rack System

Pallet Rack System เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มี ความหลากหลาย จุดเด่นของชั้นเก็บสินค้าชนิดนี้คือ สามารถเลือกตักสินค้าพาเลทใดก่อนก็ได้