• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 33.jpg

Pallet Rack System

Pallet Rack System เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มี ความหลากหลาย จุดเด่นของชั้นเก็บสินค้าชนิดนี้คือ สามารถเลือกตักสินค้าพาเลทใดก่อนก็ได้