• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Longspan Shelf

Longspan Shelving System เป็นระบบการจัดเก็บนี้ด้านล่างจะเก็บเป็นชั้นๆ ส่วนด้านบนจะเป็นพื้นโล่งๆ เก็บของได้เต็มพื้นที่ ใช้พื้นที่ในอากาศได้เต็มประสิทธิภาพ