• Home_tsteelline_com_2562-1.png
  • Home_tsteelline_com_2562-2.png
  • Home_tsteelline_com_2562-3.png

ลังใส่ แก้ว / ขวด ( Glass & Bottle Crate )

ลังใส่แก้วและขวด โครงสร้างแข็งแรง  เพิ่มควา่มสะดวก ลดความเสียหายในการจัดเก็บ 

 

 

 

สินค้าทุกรายการมีบริการจัดส่ง 

กล่องพลาสติก, ตะกร้าพลาสติก, ถังน้ำพลาสติก, ลังพลาสติก, ตะกร้าผลไม้, ลังชุด, ลังซ้อน, 
ลังพับได้, กล่องใส่ของ, ลังใส่ขวดแก้ว, ที่โกยผงพลาสติก, เก้าอี้พลาสติก

Modular, Stack Only, Nest&Stackable, Collapsable, Basker&Bottle,Super Container,
Spare Part Box, Through Storage, Rotation Moulding, Bucket