• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 33.jpg

Cantilever Rack

Cantilever Rack เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการวางสินค้า ยาวๆ ประเภทท่อ แป๊บโลหะต่างๆ ไม้ หรือ เหล็กรูปพรรณ