• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

กระเช้าขึ้นที่สูง ( Access Platform )

กระเช้าขึ้นที่สูง เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงที่สูง โครงสร้างผลิตจากเหล็ก แข็งแรง

สำหรับใช้งานร่วมกับฟอร์คลิฟท์ มีคอกล้อมทั้ง 4 ด้าน (พับเก็บได้) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

 

 

สินค้าทุกรายการมีบริการจัดส่ง